ฝ่ายงานการจัดการเรียนรู้บุรณาการกับการทำงานจัดกิจกรรมสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

วันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมสัมมนาโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบออนไลน์ (ZOOM Meeting) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ดูแลงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ครูพี่เลี้ยง และอาจารย์นิเทศที่ดูแลนักศึกษาปฏิบัติ การสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจการจัดการเรียนรู้บูรณาการ กับการทำงานผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชี้แจงการดำเนินงานที่นักศึกษา ต้องปฏิบัติให้มีความถูกต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างโรงเรียนกับคณะครุศาสตร์ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงานของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *