ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation ระดับดี

ขอแสดงความยินดีกับ นายอนุภักดิ์ เทวฤทธิ์และนายชลธาร โกมัย นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation ระดับดี จากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมถังดักไขมันด้วยนุ่นและผักตบชวาแห้ง เพื่อบำบัดน้ำเสียในครัวเรือน” และขอแสดงความยินดีกับ นายทิวานนท์ จันทร์สุข และนางสาวคฑามาศ นาครัตน์ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัย Oral Presentation ระดับดี จากงานวิจัยเรื่อง การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลู โดยมะพร้าว 3 สายพันธุ์ จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไปสัมพันธ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้ ครั้งที่ 22 ที่จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ระหว่างวันที่ 17 – 20 กุมภาพันธ์ 2566

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *