นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ คว้าเหรียญทอง กีฬาเปตองประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอริษา วาดโรงภักร นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 1 นางสาวมีนา เจ๊ะหลี นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 นางสาวผลิกา ลักษณะวิลาศ นักศึกษาสาขาพลศึกษา ชั้นปีที่ 2 คว้าเหรียญทอง กีฬาเปตองประเภทหญิงคู่ ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ 5 - 25 มีนาคม 2565 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้การฝึกซ้อมของนายกีรยุทธ นวนแก้ว

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: https://www.nstru.ac.th/th/news/view/3646

แฟ้มข้อมูล: 


วันที่ประกาศ: 2022-03-24
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: 
สถิติการเข้าชม: 4997 ครั้ง