ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ และ อาจารย์รัตนา ไกรนรา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) ประจำปี พ.ศ. 2564


คณะครุศาสตร์ (มรภ.นศ.) ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ และ อาจารย์รัตนา ไกรนรา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) ประจำปี พ.ศ. 2564 จากมูลนิธิศาสตราจารย์บุญถิ่น อัตถากร ร่วมกับมูลนิธิ ดร.สายหยุด จำปาทอง, มูลนิธิ 100 ปี การฝึกหัดครูไทย และมูลนิธิหลวงพ่อวัดไร่ขิง : 100 ปี การฝึกหัดครูไทย สนับสนุนการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง รวม 6 ภูมิภาค

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: 

แฟ้มข้อมูล: news/filenews/1_190922_082824.รัตนา_0001


วันที่ประกาศ: 2022-09-19
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: ธณัฐชา
สถิติการเข้าชม: 13 ครั้ง