คณะครุศาสตร์ (มรภ.นศ.) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ อาจารย์ประจำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: 

แฟ้มข้อมูล: 


วันที่ประกาศ: 2022-09-17
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: สุชีรา
สถิติการเข้าชม: 42 ครั้ง