ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดจ้างทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดจ้างทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: 

แฟ้มข้อมูล: news/filenews/1_070922_090012.pdf


วันที่ประกาศ: 2022-09-07
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: ศุภกานต์
สถิติการเข้าชม: 28 ครั้ง