ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น"ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ICRU


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ICRU International Conference on World Sustainable Development (IWSD) 2022 ครั้งที่ 4 ในหัวข้อเรื่อง "Sustainable Community Development" ระหว่างวันที่ 15 - 16 สิงหาคม 2565 ณ หอประชุมและนิทรรศการนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: 

แฟ้มข้อมูล: 


วันที่ประกาศ: 2022-08-18
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: ญาณินทร
สถิติการเข้าชม: 51 ครั้ง