นายณัฐพล พุ่มดำ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2565


คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐพล พุ่มดำ นักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่น สมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: 

แฟ้มข้อมูล: 


วันที่ประกาศ: 2022-07-12
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: 
สถิติการเข้าชม: 57 ครั้ง