วิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา


วิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา (ระดับอุดมศึกษา) เปิดดูวิดีโอ

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: https://youtu.be/1lAiosEnDxM

แฟ้มข้อมูล: 


วันที่ประกาศ: 2022-06-02
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: ศรีนคร
สถิติการเข้าชม: 120 ครั้ง