ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติวัฒน์ ทองอ่อน (อาร์ตี้) คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติวัฒน์ ทองอ่อน (อาร์ตี้) นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 จัดโดย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ Harmony Music Academy รับชมการแข่งขันได้ทาง https://www.facebook.com/FMSactivities/videos/528910625419516/

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: https://www.nstru.ac.th/th/news/view/3664/

แฟ้มข้อมูล: news/filenews/1_200422_033948.pdf


วันที่ประกาศ: 2022-04-20
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: ณัชฌา
สถิติการเข้าชม: 167 ครั้ง