เรียนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปร.1-3) รอบที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)


เรียนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปร.1-3) รอบที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) โดยระบุผลงานที่บ่งชี้ความสำเร็จของงานตามเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงของการประเมินสรรถนะการปฏิบัติงาน ภายในวันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: http://edu2.nstru.ac.th/web/document/document_detail.php?doc_id=17

แฟ้มข้อมูล: 


วันที่ประกาศ: 2022-03-16
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: กัณณิกา
สถิติการเข้าชม: 170 ครั้ง