ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (รหัส 60) เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (รหัส 60) เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
ลิงค์ https://shorturl.at/ijuEV
Meeting ID : 968 7890 3421
Passcode : 577201

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: https://shorturl.at/ijuEV

แฟ้มข้อมูล: news/filenews/1_220222_083826.pdf


วันที่ประกาศ: 2022-02-21
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: ศรีนคร
สถิติการเข้าชม: 105 ครั้ง