คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 ในวันที่ 16 มกราคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์และปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1- แบบฟอร์มเสนอชื่อ "ศิษย์เก่าดีเด่น" เนื่องในวันครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565 http://edu2.nstru.ac.th/web/document/document_detail.php?doc_id=2- ขอความอนุเคราะห์ตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมโดยตอบแบบสำรวจภายในวันที่ 12 มกราคม นี้ https://forms.gle/dnsLEzX6kKxo8UHMA- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันครู https://drive.google.com/file/d/1DG718bG94nhwRKuOLHnbES4W8wLrchuV/view?usp=sharing- ลิงค์ออนไลน์ ผ่าน Zoom Meeting

https://zoom.us/j/99777491460?pwd=c1ZwWGdkQWpRTVZadVJMK1ZrRGpqdz09Meeting ID: 997 7749 1460

Passcode: 757355- พื้นหลังงานวันครู (Wallpaper)

https://drive.google.com/drive/folders/14UeBodrDddzJTyXnA4_y9d8RWPJxKaTi?usp=sharingลิงค์ที่เกี่ยวข้อง: https://forms.gle/dnsLEzX6kKxo8UHMA

แฟ้มข้อมูล: news/filenews/1_161122_170903.php


วันที่ประกาศ: 2022-01-05
ผู้ประกาศ: สุริยะ
ผู้ให้ข้อมูล: ศรีนคร
สถิติการเข้าชม: 31 ครั้ง