คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

" ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยครูดีและมีคุณภาพ "
ข่าวประกวดราคาข่าวประกวดราคา


  มีข่าวประกวดราคาทั้งหมด 11 ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดจ้างทำสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 2022-09-07
2 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ผ้าม่านพร้อมติดตั้ง จำนวน 8 รายการ 2022-06-29
3 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 2022-06-29
4 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งเวทีห้องประชุมครุศาสตร์ ชั้น 8 จำนวน 1 งาน 2022-06-29
5 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ 2022-06-27
6 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 7 รายการ 2022-06-22
7 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์โต๊ะนั่งเรียน จำนวน 105 ตัว และเก้าอี้อเนกประสงค์ จำนวน 212 ตัว 2022-03-14
8 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องเรียนบรรยาย จำนวน 1 ชุด 2022-03-08
9 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดจ้างติดตั้งหลังคาเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์กับอาคารเรียนอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน 2022-03-04
10 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดจ้างปรับปรุงสายเมนไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศอาคารเรียนอเนกประสงค์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 งาน 2022-02-17
11 ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อชุดเครื่องกราดภาพแบบป้อนกระดาษ (สแกนเนอร์แบบป้อนกระดาษ) จำนวน 1 เครื่อง และกล้องดิจิตอลพร้อมเลนส์แบบเปลี่ยนได้ จำนวน 1 ชุด 2022-02-14

 [1]
 มีทั้งหมด 11 รายการ / แสดงหน้านี้ 11 รายการ