คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

" ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยครูดีและมีคุณภาพ "
ข่าวงานวิจัยข่าวงานวิจัย


  มีข่าวงานวิจัยทั้งหมด 11 ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1 ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ ได้รับรางวัล "นักวิจัยดีเด่น"ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ICRU 2022-08-18
2 ประกาศผลการพิจารณารับโล่รางวัลกิจกรรม การเชิดชูเกียรตินักวิจัยคณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 2022-06-22
3 ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม "การเชิดชูเกียรตินักวิจัย" รับมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประจำปีการศึกษา 2564 2022-06-08
4 ประกาศคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เรื่อง การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1) 2022-05-27
5 ขอแสดงความยินกับคณาจารย์ที่ได้ผ่านการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ เผยเเพร่ผลงานสร้างสรรค์ นวัตกรรมเเละการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ประจำปีงบประมาณ 2565 (ครั้งที่ 2) 2022-05-03
6 ขยายระยะเวลาส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณคณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-05-02
7 ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณคณะครุศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-04-12
8 ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ประกอบ ใจมั่น และคณะ ที่ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) 2022-04-05
9 ขอเเสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่ได้รับรางวัลการเชิดชูเกียรตินักวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-04-01
10 ประกาศฯ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1 2022-01-18
11 ประกาศฯ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-01-18

 [1]
 มีทั้งหมด 11 รายการ / แสดงหน้านี้ 11 รายการ