คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

" ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยครูดีและมีคุณภาพ "
ข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์ข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์


  มีข่าวคนเก่งคนดีศรีครุศาสตร์ทั้งหมด 15 ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1 ขอเเสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.จุฑามาศ ศุภพันธ์ และ อาจารย์รัตนา ไกรนรา ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น (การพัฒนาชนบท) ประจำปี พ.ศ. 2564 2022-09-19
2 คณะครุศาสตร์ (มรภ.นศ.) ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ 2022-09-17
3 ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษาที่ได้รับพระราชทานโล่รางวัล "ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่" วันแม่แห่งชาติ ปี 2565 2022-08-15
4 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ตวงรัก รัตนพันธุ์ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2022-08-02
5 ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์สุดา เจ๊ะอุมา เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 2022-08-02
6 นายธนโชติ เพชรสังฆาต ได้รับรางวัลชมเชยนักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2564 2022-07-18
7 นายณัฐพล พุ่มดำ นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจําปี 2565 2022-07-12
8 ขอแสดงความยินดีกับ ผู้นำสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับโล่รางวัลนักกิจกรรมดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 2022-05-10
9 ขอแสดงความยินดีกับ นายสันติวัฒน์ ทองอ่อน (อาร์ตี้) คว้ารองชนะเลิศอันดับ 2 ในการแข่งขันประกวดร้องเพลงระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 2022-04-20
10 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ คว้าเหรียญทอง กีฬาเปตองประเภทหญิงคู่ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ 2022-03-24
11 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ คว้าเหรียญเงิน ตะกร้อชายหาด การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ 2022-03-22
12 นักศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ คว้าเหรียญทอง กาบัดดี้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ 2022-03-22
13 นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏนครฯ คว้าเหรียญเงิน เปตองหญิง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ 2022-03-22
14 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.เบญจพร ชนะกุล ดร.อรดา โอภาสรัตนากร ผศ.ศึกษา เรืองดำ และ ผศ.วีรศักดิ์ ทวีเมือง 2022-02-25
15 ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาคณะครุศาสตร์ สาขาวิชาดนตรีศึกษา ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช เพลงคำขวัญประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช และเพลงบ้านเกิดเมืองนอน ประจำปี 2565 2022-02-03

 [1]
 มีทั้งหมด 15 รายการ / แสดงหน้านี้ 15 รายการ