คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

" ท้องถิ่นพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยครูดีและมีคุณภาพ "
ข่าวทั่วไปข่าวทั่วไป


  มีข่าวทั่วไปทั้งหมด 8 ข่าว
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1 ขอเชิญอาจารย์คณะครุศาสตร์ อบรมออนไลน์ การเขียนเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน เตรียมความพร้อม เพื่อรับการประเมินการสอน 2022-06-14
2 คณะครุศาสตร์ขอเชิญประชุมบุคลากรคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 2022-06-14
3 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการการพัฒนาระบบการผลิตรครูสู่ความเป็นเลิศ 2022-05-20
4 ขอเชิญอาจารย์และบุคลากร ทุกท่าน ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปเพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 2022-04-08
5 เรียนคณาจารย์คณะครุศาสตร์ ส่งแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (สายวิชาการ) ประจำปีงบประมาณ 2565 (ปร.1-3) รอบที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565) 2022-03-16
6 ขอเชิญอาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ชั้นปีที่ 5 (รหัส 60) เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ 2022-02-21
7 ขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ 2022-01-17
8 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-01-05

 [1]
 มีทั้งหมด 8 รายการ / แสดงหน้านี้ 8 รายการ