คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ภาพกิจกรรม

| | | | | | |

กิจกรรมประกันคุณภาพ


   มีข่าวกิจกรรมประกันคุณภาพทั้งหมด  1  รายการ
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชิราพร หนูฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และนางสุชีรา พูลสิน หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีมหาชัย และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุนคนที่ได้รับทุน 2022-01-09
 [1]
 มีทั้งหมด 1 รายการ / แสดงหน้านี้ 1 รายการ