คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ภาพกิจกรรม

| | | | | | |

ข่าวกิจกรรมทั่วไป


   มีข่าวกิจกรรมทั่วไปทั้งหมด  4  รายการ
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1  การประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ เพื่อผู้แทนคณะครุศาสตร์ ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2022-01-19
2  ผู้อำนวยการ สินเทา บุญขวัญ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มาเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2022-01-19
3  กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-01-16
4  การประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-01-05
 [1]
 มีทั้งหมด 4 รายการ / แสดงหน้านี้ 4 รายการ