คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ภาพกิจกรรม

| | | | | | |

ข่าวกิจกรรมทั้งหมด


   มีข่าวกิจกรรมทั้งหมด  6  รายการ
ลำดับ หัวข้อข่าว วันที่
1  การประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ เพื่อผู้แทนคณะครุศาสตร์ ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2022-01-19
2  ผู้อำนวยการ สินเทา บุญขวัญ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มาเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2022-01-19
3  การเข้าร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการในพระราชดำริ 2022-01-17
4  กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-01-16
5  ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชิราพร หนูฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และนางสุชีรา พูลสิน หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีมหาชัย และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุนคนที่ได้รับทุน 2022-01-09
6  การประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 2022-01-05
 [1]
 มีทั้งหมด 6 รายการ / แสดงหน้านี้ 6 รายการ