คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข้อมูลจำนวนหลักสูตรและนักศึกษา


ปี 2563 | ปี 2562 | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559

::>> ลิงค์แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ปี 2563

::>> ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ลำดับที่

คณะครุศาสตร์

ภาคปกติ (ข้อมูลจาก สนส. วันที่ 4 มิถุนายน 2564)

ระดับ

สาขาวิชา/วิชาเอก

 

 

 

62

63

64

รวม

1

ปริญญาตรี (4 ปี)

การศึกษาปฐมวัย

 

 

 

64

64

60

188

2

 

คณิตศาสตร์

 

 

 

70

65

56

191

3

 

คอมพิวเตอร์

 

 

 

54

63

48

165

4

 

พลศึกษา

 

 

 

70

61

29

160

5

 

ฟิสิกส์

 

 

 

30

24

26

80

6

 

ภาษาไทย

 

 

 

65

33

29

127

7

 

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

28

25

27

80

8

 

วิทยาศาสตร์

 

 

 

61

60

0

121

9

 

สังคมศึกษา

 

 

 

64

60

59

183

10

 

ศิลปศึกษา

 

 

 

33

32

30

95

11

 

ดนตรีศึกษา

 

 

 

33

29

19

81

12

 

นาฏศิลป์

 

 

 

16

31

22

69

13

 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

 

 

29

29

24

82

 

รวม

 

 

 

617

576

429

1,622
ลำดับที่

คณะครุศาสตร์

ภาคปกติ (ข้อมูลจาก สนส. วันที่ 4 มิถุนายน 2564)

ระดับ

สาขาวิชา/วิชาเอก

 

 

 

 

60

61

รวม

1

ปริญญาตรี (5 ปี)

การศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

73

69

142

2

 

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

80

67

147

3

 

คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

62

50

112

4

 

พลศึกษา

 

 

 

 

63

59

122

5

 

ฟิสิกส์

 

 

 

 

31

21

52

6

 

ภาษาไทย

 

 

 

 

75

60

135

7

 

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

0

34

34

8

 

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

63

62

125

9

 

สังคมศึกษา

 

 

 

 

59

62

121

10

 

ศิลปศึกษา

 

 

 

 

34

33

67

11

 

ดนตรีศึกษา

 

 

 

 

31

33

64

 

รวม

 

 

 

 

540

550

1,290
ปี 2562

::>> ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ลำดับที่

คณะครุศาสตร์

ภาคปกติ

ระดับ

สาขาวิชา/วิชาเอก

 

 

 

 

62

63

รวม

1

ปริญญาตรี (4 ปี)

การศึกษาปฐมวัย

 

 

 

 

60

62

122

2

 

คณิตศาสตร์

 

 

 

 

61

62

123

3

 

คอมพิวเตอร์

 

 

 

 

48

61

109

4

 

พลศึกษา

 

 

 

 

50

51

101

5

 

ฟิสิกส์

 

 

 

 

26

24

50

6

 

ภาษาไทย

 

 

 

 

59

32

91

7

 

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

26

25

51

8

 

วิทยาศาสตร์

 

 

 

 

56

60

116

9

 

สังคมศึกษา

 

 

 

 

58

59

117

10

 

ศิลปศึกษา

 

 

 

 

30

29

59

11

 

ดนตรีศึกษา

 

 

 

 

18

28

46

12

 

นาฏศิลป์

 

 

 

 

14

30

44

13

 

เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา

 

 

 

 

21

29

50

 

รวม

 

 

 

 

527

552

1,079
ลำดับที่

คณะครุศาสตร์

ภาคปกติ

ระดับ

สาขาวิชา/วิชาเอก

 

 

58

59

60

61

รวม

1

ปริญญาตรี (5 ปี)

การศึกษาปฐมวัย

 

 

2

52

60

67

181

2

 

คณิตศาสตร์

 

 

7

45

58

59

165

3

 

คอมพิวเตอร์

 

 

 

52

50

46

148

4

 

พลศึกษา

 

 

1

27

46

49

123

5

 

ฟิสิกส์

 

 

 

26

18

18

62

6

 

ภาษาไทย

 

 

 

25

60

59

144

7

 

ภาษาอังกฤษ

 

 

 

31

0

31

62

8

 

วิทยาศาสตร์

 

 

 

46

42

59

147

9

 

สังคมศึกษา

 

 

 

51

44

58

153

10

 

ศิลปศึกษา

 

 

 

 

28

30

58

11

 

ดนตรีศึกษา

 

 

 

 

24

28

52

 

รวม

 

 

10

355

430

500

1,295
ปี 2561

::>> ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ลำดับที่

คณะครุศาสตร์

ภาคปกติ

ระดับ

สาขาวิชา/วิชาเอก

ตกค้าง

57

58

59

60

61

รวม

1

ปริญญาตรี (5 ปี)

การศึกษาปฐมวัย

 

26

58

52

60

67

263

2

 

คณิตศาสตร์

2

27

51

47

64

59

250

3

 

คอมพิวเตอร์

5

26

57

53

50

48

239

4

 

พลศึกษา

6

26

27

27

48

57

191

5

 

ฟิสิกส์

 

27

23

26

18

18

112

6

 

ภาษาไทย

1

24

28

25

60

59

197

7

 

ภาษาอังกฤษ

2

21

29

31

0

32

115

8

 

วิทยาศาสตร์

 

21

50

47

43

61

222

9

 

สังคมศึกษา

2

28

52

53

47

58

240

10

 

ศิลปศึกษา

 

 

 

 

28

32

60

(ปรับปรุงมาจากจิตรกรรม คมส.)

 

 

 

 

 

 

-

11

 

ดนตรีศึกษา

 

 

 

 

27

32

59

(ปรับปรุงมาจากดนตรี คมส.)

 

 

 

 

 

 

-

 

รวม

18

226

375

361

390

459

1,948
ปี 2560

::>> ดาวน์โหลดข้อมูลจำนวนนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

ลำดับที่

คณะครุศาสตร์

ภาคปกติ

ระดับ

สาขาวิชา/วิชาเอก

ตกค้าง

56

57

58

59

60

รวม

1

ปริญญาตรี (5 ปี)

การศึกษาปฐมวัย

 

56

26

57

53

63

255

2

 

คณิตศาสตร์

 

65

27

53

48

68

261

3

 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

1

69

26

57

54

51

258

4

 

พลศึกษา

 3

37

40

27

27

51

171

5

 

ฟิสิกส์

 

21

27

23

28

60

176

6

 

ภาษาไทย

 

40

23 

28

25

27

123

7

 

ภาษาอังกฤษ

 

51

21

29

31

 

132

8

 

วิทยาศาสตร์

 

55

21

50

49

43

218

9

 

สังคมศึกษา

1

64

28

53

53

47

246

10

 

ศิลปศึกษา

 

 

 

 

 

30

30

(ปรับปรุงมาจากจิตรกรรม คมส.)

 

3

14

13

11

 

41

11

 

ดนตรีศึกษา

 

 

 

 

 

28

28

(ปรับปรุงมาจากดนตรี คมส.)

 

1

13

18

15

 

47

 

รวม

5

462

252

408

394

460

1,981
ปี 2559

ลำดับที่

คณะครุศาสตร์

ภาคปกติ

ระดับ

สาขาวิชา/วิชาเอก

ตกค้าง

55

56

57

58

59

รวม

1

ปริญญาตรี (5 ปี)

การศึกษาปฐมวัย

2

 

56

26

58

55

197

2

 

คณิตศาสตร์

4

69

65

27

54

54

273

3

 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

3

71

70

26

58

56

284

4

 

พลศึกษา

 7

54

40

26

28

29

184

5

 

ฟิสิกส์

 

23

23

28

24

30

128

6

 

ภาษาไทย

3

 

40 

24

29

27

123

7

 

ภาษาอังกฤษ

5

 

52 

22

29

31

139

8

 

วิทยาศาสตร์

 

51

56

22

50

51

230

9

 

สังคมศึกษา

1

78

66

28

54

56

283

 

รวม

25

346

468

229

384

389

1,841
ปี 2557

ลำดับที่

ระดับ

สาขาวิชา

ปีการศึกษา

รวมทั้งหมด

2553

2554

2555

2556

2557

1

ปริญญาตรี

การศึกษาปฐมวัย

102

74

 

59

30

265

 

คณิตศาสตร์

124

71

75

68

30

368

 

คอมพิวเตอร์ศึกษา

 

78

73

76

30

257

 

จิตวิทยาและการแนะแนว

 0

0

0

0

1

 

พลศึกษา

77

35

64

46

31

253

 

ภาษาไทย

107

28

 

41

30

206

 

ภาษาอังกฤษ

82

26

 

55

31

194

 

วิทยาศาสตร์

95

74

56

58

29

312

9

 

สังคมศึกษา

170

90

82

72

30

444

10

ฟิสิกส์

 

 

23

29

30

82

 

รวม

 

757

476

373

504

271

2,382