ประเภทเอกสาร : คำสั่งคณะ

เอกสารเรื่อง : คำสั่งคณะครุศาสตร์ เรื่องมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยคณะบดีคณะครุศาสตร์ (ผศ.มานะ ขุนวีช่วย, ดร.แก้วใจ สุวรรณเวช, ดร.ธณัฐชา รัตนพันธ์)

ชนิดเอกสาร : .pdf

ขนาดเอกสาร : 112906 Bytes หรือ 110.26 KB

ดาวน์โหลด >> : document/filedocument/1_150922_033019.pdf

ลิงค์ข้อมูล >> : https://drive.google.com/file/d/1et-P1tT9gEMH5Uwj8b8Czefto99CuVlg/view?usp=sharing


วันที่โพส: 2022-09-15
สถิติการดาวน์โหลด: 39 ครั้ง