ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชิราพร หนูฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และนางสุชีรา พูลสิน หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีมหาชัย และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุนคนที่ได้รับทุน


คณะครุศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชิราพร หนูฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา และนางสุชีรา พูลสิน หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีมหาชัย และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุนคนที่ได้รับทุน เนื่องในงานสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบปีที่ 65 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 - 9 มกราคม 2565 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

https://www.facebook.com/198061086903895/posts/4758516340858324/?d=n

วันที่ประกาศ: 2022-01-09
ถ่ายภาพโดย: PR nstru
สถิติการเข้าชม: 35 ครั้ง