ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเตรียมความพร้อมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 13.30 - 15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 (512) อาคาร 40 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เพื่อเตรียมความพร้อมการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมี ดร.อรดา โอภาสรัตนากร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานในการประชุม

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ข้อมูล :
วิดีโอ :

วันที่ประกาศ: 2022-09-21
ถ่ายภาพโดย: สุทธิพงค์
สถิติการเข้าชม: 3 ครั้ง