คณะครุศาสตร์ จัดประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 และการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565


เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 (512) อาคาร 40 สำนักงานคณะครุศาสตร์ การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง ทบทวนการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการตามที่ได้รับมอบหมายรอบที่ผ่านมา และการประชุมผู้บริหารคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565 โดยมี ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานในการประชุม วาระในการประชุม เช่น การเตรียมความพร้อมการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ของผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560-2562 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ปีการศึกษา 2564

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ข้อมูล :
วิดีโอ :

วันที่ประกาศ: 2022-09-13
ถ่ายภาพโดย: สุทธิพงค์
สถิติการเข้าชม: 12 ครั้ง