สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ในหัวข้อการอบรมปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการจัดทำโครงงานสะเต็มศึกษา


เมื่อวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห้องสะเต็มศึกษา ชั้น 5 (518) อาคาร 40 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมบริการวิชาการให้แก่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ ในหัวข้อการอบรมปฏิบัติการทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และการจัดทำโครงงานสะเต็มศึกษา ให้กับนักเรียน มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 4-6 จำนวน 60 คน

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ข้อมูล :
วิดีโอ :

วันที่ประกาศ: 2022-09-10
ถ่ายภาพโดย: สุดารัตน์
สถิติการเข้าชม: 4 ครั้ง