คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำข้อเสนอโครงการ คณะครุศาสตร์


เมื่อวันที่ 2 - 3 กันยายน 2565 ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช คณะครุศาสตร์ จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) และการจัดทำข้อเสนอโครงการ คณะครุศาสตร์ พิธีกรดำเนินกิจกรรมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิราพร หนูฤทธิ์ กล่าวเปิดการประชุมสัมมนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดีคณะครุศาสตร์ ในการประชุมได้มี คณบดี และผู้บริหาร คณะครุศาสตร์ นำเสนอแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ (พ.ศ. 2566 - 2570) การนำแผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2566) สู่การปฏิบัติ การประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ พ.ศ. 2564 และการรับการประเมินคุณภาพในปีต่อไป เป็นต้น

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ข้อมูล :
วิดีโอ :

วันที่ประกาศ: 2022-09-05
ถ่ายภาพโดย: สุริยะ, สุทธิพงค์
สถิติการเข้าชม: 35 ครั้ง