โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ (สพม.) ตรัง กระบี่ มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชั้น ม. 4 ณ คณะครุศาสตร์ (มรภ.นศ.)


เมื่อวันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 40 สำนักงานคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โรงเรียนสิเกาประชาผดุงวิทย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ตรัง กระบี่ มาทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน ชั้น ม. 4 เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์โดยตรงของนักเรียน อีกทั้งเป็นบูรณาการการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และเปิดโลกทัศน์ให้นักเรียน 166 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 8 คน พิธีกรโดย นางสาวศิริลักษณ์ ดำทอง กล่าวเปิดและกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานโดย ผศ.ดร.นพรัตน์ ชัยเรือง คณบดีคณะครุศาสตร์ ต่อด้วยชมวิดิทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ และการแนะแนวการศึกษาของแต่ละหลักสูตร มีน้องๆ นักเรียนที่สนใจที่จะมาเรียนครูหลายคน ซักถามข้อสงสัยอย่างสนุกสนาน ปิดท้ายด้วยการเดินชมห้องเรียน อาคารและสถานที่ คณะครุศาสตร์

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
ไฟล์ข้อมูล :
วิดีโอ :

วันที่ประกาศ: 2022-08-30
ถ่ายภาพโดย: สุทธิพงค์
สถิติการเข้าชม: 18 ครั้ง