การประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565


การประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องมณีฉาย สำนักงานคณะครุศาสตร์ ชั้น 1

https://drive.google.com/drive/folders/16XtlIiqR9mZw-bjQhjSd4qDg-QShqdXe?usp=sharing

วันที่ประกาศ: 2022-01-05
ถ่ายภาพโดย: สุริยะ
สถิติการเข้าชม: 30 ครั้ง