คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

Faculty of Education, Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Untitled Document หน้าเนื้อหาหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ

2022-01-17

รายละเอียด
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565

2022-01-05

รายละเอียด

ข่าวกิจกรรม
การประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการสภาวิชาการ เพื่อผู้แทนคณะครุศาสตร์ ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

2022-01-19

รายละเอียด
ผู้อำนวยการ สินเทา บุญขวัญ คณะครู และบุคลากรโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มาเยี่ยมเยียนและมอบของขวัญสวัสดีปีใหม่

2022-01-19

รายละเอียด
การเข้าร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ตามโครงการในพระราชดำริ

2022-01-17

รายละเอียด
กิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565

2022-01-16

รายละเอียด
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ชิราพร หนูฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล และนางสุชีรา พูลสิน หัวหน้าสำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ ที่ได้รับรางวัลคนดีศรีมหาชัย และนักศึกษาคณะครุศาสตร์ทุนคนที่ได้รับทุน

2022-01-09

รายละเอียด
การประชุมเพื่อปรึกษาและวางแผนการจัดกิจกรรมวันครู ประจำปี พ.ศ. 2565

2022-01-05

รายละเอียด

ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสาร

แบบฟอร์มเสนอชื่อ "ศิษย์เก่าดีเด่น" เนื่องในวันครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประจำปี พ.ศ. 2565

Download

เอกสาร

แบบฟอร์มรายงานโครงการ ปี พ.ศ. 2565

Download



gallery

EDU Wallpaper

:: ภาพทั้งหมด >>