หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Bachelor of Education Program in Einglish
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนหนังสือ ตำรา และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ"

2022-12-06

Learn more
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวฐาณัฐดา พรหมอินทร์ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ชั้นปีที่ 4 รองชนะเลิศลำดับที่ 1 (เหรียญเงิน) การแข่งขันขว้างจักร

2022-11-30

Learn more
สารแสดงความยินดีกับ บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

2022-11-27

Learn more
ประกาศเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางในการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง 9 เครื่อง

2022-11-25

Learn more
ขอเชิญชวนบุคลากรสายวิชาการสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำผลงาน ระยะที่ 2 : เอกสารประกอบการสอน และ เอกสารคำสอน เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ"

2022-11-23

Learn more
ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการคณะครุศาสตร์ทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะครุศาสตร์

2022-11-15

Learn more
ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota NSTRU

2022-11-14

Learn more
ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนและที่พัก ประจำปีภาคการศึกษาที่ 2/2565 (เพิ่มเติม)

2022-11-03

Learn more
slot siteleri bahis siteleri hacklink